Jest konkurs na stanowisko dyrektora szpitala w Lubaczowie


Zarząd Powiatu w Lubaczowie ogłosił właśnie konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie.

Jak już informowaliśmy, dotychczasowy dyrektor szpitala w Lubaczowie Stanisław Bury 28 marca przeszedł na emeryturę. Taką decyzję S.Bury podjął jeszcze w ubiegłym roku. Gdy starostą został Zenon Swatek, co miało miejsce w listopadzie, Stanisław Bury poinformował nowego włodarza powiatu, że zamierza zrezygnować z pełnienia funkcji dyrektora szpitala w Lubaczowie. Jednakże w uzgodnieniu ze starostą, S. Bury jeszcze przez kilka miesięcy zarządzał lubaczowskim szpitalem.

Gdy przejście na emeryturę byłego szefa szpitala w Lubaczowie stało się faktem, pod koniec marca Zarząd Powiatu Lubaczowskiego rozpoczął formalne działania w celu ogłoszenia konkursu, który ostatecznie został ogłoszony w piątek 19 kwietnia.

Jakie wymagania?

Wśród wymagań, które muszą spełniać kandydaci są: wykształcenie wyższe, wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, co najmniej 5 lat stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia w kierunku zarządzanie i minimum 3 lata stażu pracy oraz niekaralność.

Kandydaci swoje CV mogą składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie ul. Jasna 1 I piętro pok. nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 15:00 w terminie do dnia 9 maja 2019r. lub przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Lubaczowie ul. Jasna 1, 37 – 600 Lubaczów (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: