Wzrost opłat za śmieci w Lubaczowie

for. pixabay.com
for. pixabay.com

for. pixabay.com

21 lutego 2019 r. Rada Miejska podjęła nową uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. 

Przypomnijmy, że na sesji Rady Miejskiej jeszcze pod koniec roku podjęto uchwałę dot. cen za odbiorów odpadów w Lubaczowie. Już wtedy opłaty wzrosły. Wtedy na podwyżkę cen złożyło się wiele czynników, do których należy zaliczyć m.in. fakt, że ostatnia uchwała dot. cen za śmieci pochodziła z 2013 roku. Co ważne, ogłaszając przetarg na odbiór śmieci, miasto na ten cel przeznaczyło 1 747 500 zł. Okazało się jednak, że jedyna oferta jaka wpłynęła wyniosła 2 415 000,00 zł i tą propozycje miejscy urzędnicy przyjęli. Dwa miesiące później - 21 lutego podjęto następną uchwałę odnośnie cen za śmieci. 

Zmiana dotyczy opłat za odpady segregowane. W lutym radni stwierdzili, że cena będzie taka sama dla każdej zabudowy i bez znaczenia ile w domu bądź też mieszkaniu zameldowanych jest osób.  Poprzednio w przypadku zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, w której mieszkało więcej niż 3 osoby opłata wynosiła 12,50 zł. Poniżej aktualny cennik:

Urzędnicy tłumaczą, że kolejny wzrost opłat spowodowany jest tym razem wzrostem opłat na składowisku odpadów.  Na stronie terenyinwestycyjne.lubaczow.pl czytamy, że opłaty od mieszkańców i firm są kalkulowane tak, aby ich sumaryczna wartość odpowiadała wydatkom miasta na odbiór i składowanie odpadów. 

Miasto nie może "zarabiać" na tych opłatach, ani też dopłacać do kwoty wynikającej z przetargu na odbiór i wywóz śmieci. - tłumaczą wzrost cen miejscy urzędnicy

 

Rodzaj zabudowy

jednorodzinna

wielorodzinna

Ilość osób

do 3 osób

pow. 3 osób

do 3 osób

pow. 3 osób

Stawka za odpady niesegregowane

25,00 zł

25,00 zł

Stawki za odpady segregowane

14,50 zł

14,50 zł   12,50 zł

14, 50 zł   14,00 zł

14,50 zł 12,50 zł

 

Pojemność pojemnika

60 l

110/120 l

240 l

1100 l

7000 l

Stawki za odpady niesegregowane

33,00 zł (11,00 zł)

58,00 zł (22,00 zł)

110,00 zł (43,00 zł)

335,00 zł (122,00 zł)

1485,00 zł (540,00 zł)

Stawki za odpady segregowane

22,00 zł (9,00 zł)

39,00 zł (18,00 zł)

75,00 zł (35,00 zł)

225,00 zł (105,00 zł)

990,00 (450,00 zł)

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: