W Lubaczowie za kilka lat powstanie zalew?

Zdjęcie ilustracyjne fot. pixabay.com
Zdjęcie ilustracyjne fot. pixabay.com

Zdjęcie ilustracyjne fot. pixabay.com

Urząd Miasta w Lubaczowie zapowiedział, że kilka lat w stolicy naszego powiatu powstanie zalew o powierzchni 20 ha.

Wymiar przedsięwzięcia jest naprawdę imponujący. Średnio 700 metrów długości i 400 metrów szerokości łącznie ponad 20 hektarów wody. Nowe drogi dojazdowe, most na Sołotwie oraz 53 działki z przeznaczeniem na usługi to wszystko może sprawić, że już za kilka lat Lubaczów zyska miano wypoczynkowej stolicy powiatu. Dla porównania znany na całym roztoczu Zalew w Krasnobrodzie ma powierzchnię jedynie 17ha.

Budowa zbiornika miałaby się rozpocząć w trzecim kwartale 2019 roku.

Inwestycja zostanie przeprowadzona w cyklu kilkuletnim. W przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego, okres ten może ulec skróceniu. – czytamy na lubaczow.pl

Zbiornik najpierw miałby pełnić funkcję przeciwpowodziowego, dopiero w kolejnym etapie miasto chciałoby rozszerzyć jego funkcją o część rekreacyjną. Przygotowano nawet wstępną koncepcję strefy rekreacyjno-sportowej oraz wstępny podział działek dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według tych dokumentów miasto wygospodaruje 53 działki  z przeznaczeniem na usługi i turystykę o średniej powierzchni 10-11 ar (typowe wymiary: 35mx30m), a także 2 działki z przeznaczeniem na MOSiR i Centrum Kultury. Przewidywana długość dróg w obszarze zabudowy liczy 1,8 km, przy których zaplanowano strefę parkowania dla 1112 stanowisk postojowych.

Urzędnicy wstępnie założyli, że odpłatność w strefie parkowania będzie obowiązywała w miesiącach wakacyjnych, w jednorazowej cenie 5 zł za dobę, co przy minimalnym wskaźniku wykorzystania na poziomie 30%, wygeneruje przychód w wysokości ok. 100 tys. zł, który zostanie przeznaczony na wynagrodzenia dla ratowników w okresie letnim.

Uzgodnienia dotyczące planów trwają od 2016 roku

W 2016 roku władze miasta zleciły wykonanie badań geotechnicznych gruntu oraz inwentaryzację geodezyjną terenu. Następnie zlecono opracowanie koncepcji projektu architektonicznego zbiornika przeciwpowodziowego. W 2017 roku dla inwestycji opracowano Program funkcjonalno-użytkowy oraz Studium wykonalności projektu. Następnie przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą oraz zlecono opracowanie projektu budowlanego. We wrześniu 2017 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na wniosek Burmistrza rozpoczął procedurę oceny oddziaływania na środowisko. Następnie przygotowano raport oddziaływania na środowisko, a w czerwcu tego roku, rozpoczęto etap uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” ws. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Planuje się zakończenie procedury „środowiskowej” do końca 2018 roku oraz „wodnej” na pierwszy kwartał 2019 roku, zaś na drugi kwartał 2019 roku uzyskanie pozwolenia na budowę.

W latach 2020 – 2025 miasto planuje przebudować i rozbudować ul. Sadową, ul. Zbożową i ul. Nowa wraz z budową mostu na rzece Sołotwie, łączące drogę wojewódzką 867 ul. płk Dąbka z drogą powiatową 1684 ul. Nową w Lubaczowie. Natomiast w latach 2027 – 2029 ma zostać wybudowana droga gminnej na dz. nr ewid. gruntów 378, 500 łącząca drogę powiatową 1664R Lubaczów – Futory z ul. Sadową wraz z nowym przejazdem kolejowo-drogowym z rogatkami (dojazd do zbiornika przy rz. Sołotwie)

Źródło: lubaczow.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: