W powiecie lubaczowskim szukają złóż gazu i ropy

fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

fot. pixabay.com

Inżynierowie z Geofizyki Toruń rozpoczęli właśnie poszukiwania złóż gazu i ropy naftowej na terenie powiatu lubaczowskiego. Badania geofizyczne potrwają do końca lutego 2019 roku.

Poszukiwania będą prowadzone metodą sejsmiczną. Polega ona na rejestrowaniu fal odbitych od poszczególnych warstw geologicznych, wzbudzonych za pomocą specjalistycznych pojazdów. Sam proces badania w wytypowanych wcześniej miejscach trwa kilkanaście sekund. Pozwali to na stworzenie trójwymiarowego obrazu budowy ziemi, a tym samym sprawdzenie, czy na terenie naszego powiatu znajdują się złoża gazu ziemnego i ropy naftowej.

Poszukiwania będą się odbywały także na prywatnych posesjach. Uprzednio zostaną z właścicielami spisane odpowiednie umowy.

Badania geofizyczne zaprojektowane zostały na podstawie koncesji poszukiwawczych: 11/2001/p Wola Obszańska-Cewków oraz 21/97/p Lubaczów-Zapałów wydanych przez Ministra Środowiska.

Przypomnijmy, że pod koniec lutego niedaleko Cieszanowa odkryto bogate złoża gazu, których uda się pozyskać aż 20 mln m3 gazu ziemnego rocznie.

Jak wygląda poszukiwania złóż surowców?

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: