Lubaczów: Straż Miejska skontroluje mieszkańców

fot. nj24.pl
fot. nj24.pl

fot. nj24.pl

Straż Miejska w Lubaczowie w porozumieniu z Referatem Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lubaczowie przeprowadzi kontrole mające na celu ustalenie, ile faktycznie osób mieszka w poszczególnych lokalach na terenie miasta, zweryfikuje czy zgłaszana w deklaracjach i oświadczeniach liczba osób jest prawidłowa.

W związku z powyższym Burmistrz Lubaczowa apeluje do mieszkańców o uaktualnienie danych w deklaracjach bądź oświadczeniach, jeżeli od chwili ich złożenia zmieniła się liczba osób, zamieszkujących pod danym adresem. Właściciele i najemcy lokali w zasobach spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych zgłaszają liczbę osób u zarządcy budynku. Właściciele domów jednorodzinnych składają deklaracje w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lubaczowie przy ul. Rynek 26. Właściciele nieruchomości nowo zabudowanych są zobowiązani złożyć deklaracje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania. Dopełnienie powyższych obowiązków pozwoli uniknąć odpowiedzialności za wykroczenie oraz kontroli w mieszkaniu. Wszelkich informacji udzielą pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska pod nr tel. 16 632 80 10 w. 29.

Źródło: lubaczow.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: