Park Przemysłowy Lubaczów - Brama na Wschód. W czwartek konferencja


2 marca w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie odbędzie się Konferencja gospodarcza "Park Przemysłowy Lubaczów - Brama na Wschód". Wydarzenie jest kontynuacją konferencji "Nowe perspektywy i formy współpracy w ramach przygranicznej polsko-ukraińskiej sieci parków przemysłowych", która odbyła się 15 grudnia 2015 r. Miała na celu informację i promocję terenów inwestycyjnych przygotowanych u nas oraz u partnerów na Ukrainie.

W wyniku realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w Lubaczowie został przygotowany teren przeznaczony dla działalności wytwórczo-przemysłowej, łącznie ponad 23 ha. Wartość wykonanych prac to ponad 4,6 mln zł. Jest to w pełni uzbrojony teren inwestycyjny, dobrze skomunikowany, w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej. 29 grudnia 2016 r. ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów rozszerzające Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro-Park Mielec o tereny Parku Przemysłowego Lubaczów.

Konferencja skierowana jest do:

- przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w Parku Przemysłowym Lubaczów i innych obszarach Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec,
- ludzi biznesu z Polski i Ukrainy, pragnących uzyskać aktualną wiedzę na temat możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w obu krajach,
- instytucji otoczenia biznesu, pracujących na rzecz przedsiębiorców,
- samorządów zainteresowanych pozyskiwaniem inwestycji gospodarczych na swoim terenie.

Mamy nadzieję, że nasza konferencja będzie dla uczestników źródłem aktualnej wiedzy o planach rozwoju gospodarczego Polski, o uwarunkowaniach i możliwościach inwestowania, o perspektywach dla biznesu ukraińskiego w Polsce i polskiego na Ukrainie. Chcemy też, aby przedstawiciele biznesu oraz samorządów mogli zapoznać się z procesem tworzenia ofert inwestycyjnych i standardów obsługi inwestorów, zgodnie z wytycznymi instytucji odpowiedzialnych za upowszechnianie ofert i budowanie płaszczyzny kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i samorządami. Naszą intencją jest też, aby przedsiębiorcy pozyskali wiedzę, jak zdobywać kompletne informacje, niezbędne do planowania i przygotowania inwestycji, o dostępnych ulgach i ułatwieniach, o perspektywach rozwoju szkolnictwa zawodowego. Podczas obrad opowiemy też o procesie tworzenia Parku Przemysłowego Lubaczów, osobom zainteresowanym zapewniamy wizytę studyjną w Parku. Staraliśmy się tak dobrać tematykę i osoby prelegentów, aby konferencja była wydarzeniem ciekawym i pożytecznym. Ufamy też, że nasze wydarzenie będzie okazją do indywidualnych spotkań i rozmów z ekspertami, przedstawicielami biznesu i instytucji pracujących na rzecz przedsiębiorców. – mówią organizatorzy konferencji


Patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego.

PROGRAM

Więcej informacji na temat Parku Przemysłowego Lubaczów oraz możliwości inwestowania w Lubaczowie można znaleźć na stronie: www.inwestycje.lubaczow.pl

 

Źródło: lubaczow.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: