Lubaczów: poznaliśmy projekt budżetu na 2015 rok

Poznaliśmy projekt budżetu na 2015 rok, który został przygotowany przez rządzących w poprzedniej kadencji. Sprawdziliśmy ile pieniędzy i na co wyda Urząd Miasta w Lubaczowie.

Tegoroczny budżet gminy to ponad 37 mln złotych, z czego wydatki mają być mniejsze, co pozwoli za wypracowanie nadwyżki. Wstępnie oszacowano ją na 350 tysięcy złotych. Pieniądze z nadwyżki mają być przeznaczone na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek. Największy udział w wydatkach stanowią oświata oraz administracja publiczna. Wśród inwestycji najwięcej pieniędzy pochłonie przebudowa drogi powiatowej (ul. Mazury) oraz budowa dróg gminnych: ul. Gołuchowskiego, Jaworowej, Ostrowieckiej - prawie 3 miliony złotych.

Budżet w liczbach:

Łączna kwota planowanych dochodów: 37 550 793 zł
W tym:
- dochody bieżące: 34 159 314 zł
- dochody majątkowe 3 391 479 zł

Łączna kwota planowanych wydatków: 37 200 045 zł
W tym:
- wydatki bieżące: 31 133 489 zł
- wydatki majątkowe: 6 066 558 zł

Lista najważniejszych wydatków:
- Przebudowa drogi powiatowej ul. Mazury oraz budowa dróg gminnych: ul. Gołuchowskiego, Jaworowej, Ostrowieckiej - 2 990 960 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Słowackiego, budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej "Mazury VI" poprawa systemu zaopatrzenia mieszkańców Lubaczowa w wodę poprzez modernizację infrastruktury hydroforni - 970 900 zł
- Rewitalizacja Miasta - Rozwój przedsiębiorczości poprzez udostępnienie terenów inwestycyjnych miasta Lubaczów, Gminy Lubaczów oraz rekultywację terenów posiarkowych powiatu Jaworów i Nowy Rozdił - 292 441 zł
- Przebudowa ul. Matejki - 275 000 zł
- Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury - 180 000 zł
- Modernizacja budynku urzędu - 132 735 zł
- Budowa linii kablowych oświetlenia ulicznego ul. Szopena i ul. Leśna - 102 000 zł
- Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie "Budowa ronda ul. Kościuszki-Słowackiego-Sienkiewicza - 100 000 zł
- Kompleksowy remont konstrukcji wieży - 100 000 zł
- Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego - przebudowa chodnika ul. Słowackiego, dokończenie ul. Orzeszkowej, ul. Przemysłowa, opracowanie dokumentacji technicznej oś. Obrońców Lwowa - 70 000 zł

Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok został przygotowany przez poprzedni samorząd. Teraz na uchwalenie końcowego budżetu rada ma czas do końca I kwartału 2015. Najprawdopodobniej jednak budżet zostanie uchwalony jeszcze w styczniu.

{flike}

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: