ZLUBACZOWA.PL - Informacje z Lubaczowa, powiatu lubaczowskiego

20 marca: Warsztaty rękodzieła

22 marca: XLVII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

fot. archiwum zlubaczowa.pl


Na dzień 22 marca 2018 r. tj. czwartek
na godzinę 16:00 w budynku Ratusza w Lubaczowie,

ul. Rynek 26, sala obrad, I piętro
zwołana została
XLVII ZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad zwyczajnej sesji z dnia 22 lutego 2018 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaczowie:
  a) opinia Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej,
  b) dyskusja.
 6. Informacja Burmistrza o współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi:
  a) opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej,
  b) dyskusja.
 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Lubaczowie.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Lubaczowa o pracy między sesjami Rady.
 9. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubaczowie o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lubaczowie.

26 marca: XXIII Konkurs Recytatorski Powiatu Lubaczowskiego

20 marca: Turniej międzyszkolny gier

Ostatnio dodane

Najbliższe wydarzenia

Na sygnale

Ostatnio dodane

W obiektywie

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | REGULAMIN | KONTAKT |                                                               

ZLUBACZOWA.PL to blog informacyjny. Właściciel nie jest związany z żadnym wydawnictwem.