Do końca stycznia KGW mają czas na rozliczenie dotacji z ARiMR


Lubaczowskie biuro powiatowe ARiMR przypomina, że Koła Gospodyń Wiejskich do 31 stycznia muszą rozliczyć się z wsparcia finansowego, jakie dostały od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przypomnijmy, że pod koniec 2018 roku przyjęto ustawę określającą formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających na terytorium naszego kraju. Zgodnie z założeniami programowymi Kierownik Lubaczowskiego Biura Powiatowego ARiMR przeprowadził szereg szkoleń w zakresie  tworzenia Kół Gospodyń Wiejskich  w Starostwie Powiatowym, Urzędach Gmin i siedzibie Lubaczowskiego Biura Powiatowego ARiMR. 

Jak informuje kierownik lubaczowskiego biura ARMiR Marlena Golenia organizowane kursokonferencje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem co przełożyło się na liczbę złożonych wniosków o przyznanie pomocy. W sumie do dnia dzisiejszego do Lubaczowskiego Biura Powiatowego wpłynęło 55 wniosków o przyznanie pomocy i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Koła Gospodyń Wiejskich z naszego powiatu dofinansowano łączną kwotą 166 tys. złotych.

Marlena Golenia przypomina, że wszystkie KGW, które otrzymały wsparcie finansowe muszą się z nich rozliczyć maksymalnie do 31 stycznia 2020 roku. Sprawozdanie należy składać w lubaczowskim biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: