ZLUBACZOWA.PL - Informacje z Lubaczowa, powiatu lubaczowskiego

Cieszanów: Lengyel, magyar – két jó barát, együtt harcol, s issza borát. 15 lat współpracy polsko-węgierskiej

Od lewej przewodniczący RM w Cieszanowie Adam Zaborniak, Laszló Bogó - Burmistrz Diósdu od 2014 roku zasłużony, honorowy obywatel Geza Speth i burmistrz Cieszanowa Zdzisław Zadworny
Od lewej przewodniczący RM w Cieszanowie Adam Zaborniak, Laszló Bogó - Burmistrz Diósdu od 2014 roku zasłużony, honorowy obywatel Geza Speth i burmistrz Cieszanowa Zdzisław Zadworny

Od lewej przewodniczący RM w Cieszanowie Adam Zaborniak, Laszló Bogó - Burmistrz Diósdu od 2014 roku zasłużony, honorowy obywatel Geza Speth i burmistrz Cieszanowa Zdzisław Zadworny

W sobotę w Cieszanowie świętowano 15-lecie współpracy pomiędzy węgierską miejscowością Diosd i Cieszanowem. W tytule artykułu po węgiersku znane przysłowie: Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki.

Rok 2019 jest rokiem szczególnym, gdyż mija właśnie 15 lat od podpisania umowy o partnerstwie miast pomiędzy Cieszanowem a Diósd. Były to lata wypełnione spotkaniami, wzajemnym poznawaniem się, nawiązywaniem nowych przyjaźni oraz wspólnymi projektami. Początki współpracy sięgają 2004 roku. 14 maja w Cieszanowie Burmistrzowie Spéth Géza i Zdzisław Zadworny podpisali Deklarację o współpracy. Przekłuta została ona w Umowę o Partnerstwie Miast, podpisaną 17 września 2004 roku w Diósd.

Współpraca – od słów do czynów

Bardzo szybko po podpisaniu umowy partnerskiej współpraca przerodziła się w aktywne działania w wielu dziedzinach.

Od 2006 roku  rozpoczęła się trwająca do dziś wymiana młodzieży szkolnej ze szkół w Cieszanowie i Diósd. Dzięki współpracy szkół możliwa była realizacja wiele wspólnych projektów międzynarodowych, w szczególności z Programu Comenius. Ukształtowała się tradycja wspólnych spotkań w Cieszanowie w czasie obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które stało się okazją do prezentowania sztuki kulinarnej, tradycji obydwu narodów oraz integracji środowiska. - informuje Marcin Piotrowski

Regularnie współpracowano również na gruncie sportowym. Wielokrotnie rozgrywano mecze towarzyskie piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami z miast partnerskich.

Kluczowa dla partnerstwa była realizacja wielu projektów międzynarodowych, z których najważniejszy był projekt pn. „Building Solidarity in Communities”, nawiązujący do ustanowionego przez Unię Europejską na 2012 rok „Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej”. W projekcie brały udział miasta z: Polski (Cieszanów), Niemiec (Alsbach – Hahnlein), Rumunii (Brincovenesti), Włoch (Sulmona oraz Forl)i, Grecji (Lokrous), Czech (Kárany), Macedonii Północnej(Berovo).

Niezwykle ważny był również projekt pn.: MIGRAINMigration and immigration: social impacts and citizen responses as concerns the sustainable and peaceful development of an integrated Europe” („Migracja i imigracja: Wpływ społeczny i odpowiedź społeczeństwa w trosce o trwały i pokojowy rozwój zjednoczonej Europy”). Brało w nim udział 8 partnerów z 7 krajów: Cieszanów – jako wnioskodawca i lider projektu, Diósd – Węgry, Atalanti – Grecja, Aheloy – Bułgaria, Forli – Włochy, Fusignano – Włochy, Argenbuehl – Niemcy, Lupeni – Rumunia. Temat projektu jest nadal istotny i ciągle aktualny w Unii Europejskiej.

Delegacje z obydwu miast bardzo często goszczą na ważnych kulturalnych i rocznicowych wydarzeniach na terenie obydwu krajów. Polska delegacja wielokrotnie uczestniczyła w organizowanych w Diósd imprezach „Tradycyjnym Świniobiciu”, „Powitaniu Wiosny” czy „Dniach św. Gellerta”. Natomiast delegacja z Węgier uczestniczyła w ważnych dla strony polskiej uroczystościach: 100 rocznicy odzyskania niepodległości, dożynkach gminnych i powiatowych oraz znanym w całym kraju Cieszanów Rock Festiwalu.

10 lat partnerstwa

Bardzo szybko i aktywnie minęły pierwsze lata współpracy. Dlatego po dziesięciu latach, w przekonaniu, że przyjazne stosunki pomiędzy Polską i Węgrami są korzystne dla obu stron i że współpraca zaowocowała rozwojem Cieszanowa i Diósd, 19 sierpnia 2014 roku obydwie strony postanowiły przedłużyć współpracę. Podczas uroczystego spotkania zorganizowanego w Diósd burmistrzowie Zdzisław Zadworny i Géza Spéth odnowili zawartą w 2004 roku umowę, podkreślając: „Nasze główne zadanie widzimy w popieraniu kontaktów ludzi wszystkich warstw społecznych, wymianie młodzieży, współpracy stowarzyszeń, klubów i innych organizacji. Kieruje nami przeświadczenie, że nasze kultury mają sobie nawzajem wiele do zaoferowania”. W ten sposób dobre relacje między Cieszanowem i Diósd otrzymały nowy impuls do dalszego rozwoju.

10 l. partnerstwa.JPG10 lat partnerstwa (2).JPG10 lat partnerstwa.JPG10 lecie - zdjęcia archiwalne (1).JPG10 lecie - zdjęcia archiwalne (2).JPGhistoria współpracy - zdjęcia archiwalne (1).JPGhistoria współpracy - zdjęcia archiwalne (2).JPGhistoria współpracy - zdjęcia archiwalne (4).JPGhistoria współpracy - zdjęcia archiwalne (5).JPGPodpisanie pierwszej umowy w 2004 (1).JPGPodpisanie pierwszej umowy w 2004 (2).JPGPodpisanie pierwszej umowy w 2004 (3).JPG

Podczas 15 lat współpracy partnerskiej z węgierskim miastem Diósd wiele osób bardzo aktywnie włączyło się w budowę przyjaźni polsko-węgierskiej. Aby uhonorować ich wkład, Rada Miejska w Cieszanowie uchwałą nadała Gezie Speth tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Cieszanów, a tytuły Zasłużony dla Miasta i Gminy Cieszanów otrzymali: László Bogó, Levente Szabolcs, dr Dániel Varga, Ewa Sebestyénné Majchrowska, Lászlóné Paszternák i Békefi Veronika.

Oto sylwetki wyróżnionych osób:

Géza Spéth – od 1990 roku był radnym Rady Miejskiej w Diósd. Początkowo pracował jako przewodniczący komisji, następnie jako „społeczny” wiceburmistrz. Od 1994 roku przez 5 kadencji, tj. do 2014, pełnił funkcję Burmistrza Diósd. W 2004 roku w imieniu samorządu Diósd zawarł umowę partnerską z Gminą Cieszanów. Przyczynił się do rozwoju współpracy obu samorządów poprzez aktywne wsparcie wymiany młodzieży szkolnej, drużyn sportowych, grup kulturalnych. Jego staraniem wielokrotnie odbywały się spotkania miast partnerskich. Obecnie jako radny i przewodniczący komisji ds. Koordynacji Współpracy Partnerskiej i Zagranicznej Géza Spéth zajmuje się współpracą z miastami partnerskimi. Jako działacz samorządowy w bardzo istotny sposób przyczynił się do rozwoju i pogłębiania tradycyjnej przyjaźni polsko-węgierskiej.

Laszló Bogó - Burmistrz Diósdu od 2014 roku. Do partnerstwa gmin włączył się w okresie organizacyjnym, będąc radnym, przewodniczącym komisji i prezesem organizacji cywilnej – Diosdenskiego Klubu Sportowego. Wielokrotnie brał udział w organizacji węgiersko-polskich meczów piłkarskich. Od 2008 roku, jako przewodniczący Stowarzyszenia Podtrzymywania Tradycji Niemieckich brał udział w organizowaniu pobytu delegacji w Diosdzie. Wielokrotnie jako członek delegacji był w Cieszanowie, zarówno jako radny, jak i piłkarz, a także jako członek zespołu tańca ludowego. Będąc Burmistrzem Diósd kontynuuje realizację zawartej umowy partnerskiej i życzliwie wspiera wszelkie działania mające na celu pogłębianie tej współpracy. Dzięki zaangażowaniu i przychylności Burmistrza Diósd możliwa jest organizacja programów dla młodzieży, kulturalnych oraz sportowych, co przyczynia się do rozwoju przyjaźni polsko-węgierskiej.

Dr Daniel Varga - od 40 lat pracuje jako lekarz. W pracy zawsze przyświeca mu sentencja „Salusaegroti suprema lex esto”, czyli „zdrowie chorego najwyższym prawem”. Oprócz praktyki lekarskiej, już 21 lat jako radny pracuje dla dobra lokalnej społeczności. Wielokrotnie był przewodniczącym Komisji Finansów i 6 lat wiceburmistrzem Diósd. Obecnie pracuje w dwóch komisjach: w Komisji Koordynacji Współpracy Partnerskiej i Zagranicznej oraz w Komisji d/s Zdrowia, Polityki Socjalnej i Sportu. W pracy samorządowej za bardzo ważne uważa partnerstwo gmin, stąd zawsze bierze udział w organizacji spotkań partnerskich delegacji i fotografuje, aby dla potomnych zachowały się wspomnienia ze wspaniałych braterskich spotkań. Aktywnie uczestniczył w spotkaniach organizowanych w ramach międzynarodowych projektów.

Levente Szabolcs – jego szczególna sympatia do Polski i Polaków datowana jest od czasu, gdy jako młody człowiek w 1964 roku objechał Polskę autostopem. Jako inżynier telekomunikacji w latach 1973-1974 oraz 1979-1981 mieszkał i pracował w Krakowie. Mieszkając w Diósdzie jest aktywnym uczestnikiem życia społecznego gminy. Ze względu na wcześniejszy kontakt z Polską i Polakami, jak również znajomość języka polskiego, już przed podpisaniem umowy partnerskiej, wziął udział w wizycie zapoznawczej delegacji z Diósd w Cieszanowie. Od tego czasu zawsze jest oficjalnym i nieoficjalnym członkiem delegacji, jest jednym z tłumaczy, dzięki którym może być pokonana bariera językowa podczas wzajemnych spotkań. Wielokrotnie, jako opiekun, pomagał szkołom podczas wymiany młodzieży.

Weronika Paszternák - ukończyła uniwersytet ekonomiczny. Przez 20 lat kierowała wydziałem finansowym w zakładach mechanicznych. Następnie do czasu przejścia w 2007 roku na emeryturę pracowała jako dyrektor gospodarczy. Przez 10 lat wraz z synami Lasló i Ernő prowadziła kawiarnię w Diósdzie. Pierwsze spotkanie z dziećmi i nauczycielami podczas szkolnej wymiany zapoczątkowało prawdziwą przyjaźnią z polską młodzieżą i gronem pedagogicznym. Jako przewodnicząca Niemieckiego Samorządu Narodowościowego w Diósd dwukrotnie zorganizowała międzynarodowe spotkania młodzieży miast partnerskich. Wielokrotnie odwiedzała Cieszanów, biorąc udział w oficjalnych delegacjach, jak również prywatnie. Biorąc udział w organizacji spotkań w Diósdzie, zawsze stara się, aby goście czuli się jak u siebie w domu.

Ewa Sebestyénné Majchrowska - urodziła się w Polsce, w Łowiczu, od 1986 roku mieszka na Węgrzech. Jest dyrektorem Biblioteki Miejskiej w Érd. Otrzymała Dyplom i medal Stowarzyszenia Węgierskich Bibliotekarzy oraz nagrodę miasta  Érd za „Służbę na rzecz społeczeństwa”. Od początku nawiązania wspołpracy pomiędzy Cieszanowem i Diósd jest aktywnym członkiem delegacji. Ze względu na znajomość języka węgierskiego wielokrotnie, zarówno przy oficjalnych, jak i nieoficjalnych spotkaniach pomaga jako tłumacz. Jej zaangażowanie w umacnianie tradycyjnej przyjaźni polsko-węgierskiej miało nieoceniony wpływ również na budowanie i rozwój współpracy partnerskiej pomiędzy Cieszanowem i Diósd

Zdjęcia: Marcin Piotrowski

Burmistrzowie Laszló Bogó i Zdzisław Zadworny.JPGEwa Sebestyénné Majchrowska.JPGhonorowy obywatel Geza Speth.JPGLaszló Bogó - Burmistrz Diósdu od 2014 roku zasłużony.JPGLevente Szabolcs  zasłużony.JPGwegrzy (1).JPGwegrzy (88).JPGwegrzy (101).JPGwegrzy (104).JPG

Poniżej także galeria zdjęć sobotniej gali polsko-węgierskiej:

gala polsko węgierska (3).JPGgala polsko węgierska (39).JPGgala polsko węgierska (54).JPGgala polsko węgierska (66).JPGgala polsko węgierska (71).JPGgala polsko węgierska (88).JPG

 

 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


Komentarze   

Wyborca
+13 # Wyborca 2019-05-18 13:34
Dlaczego pod wiadomością o wizycie Prezydenta Dudy usunięto wszystkie komentarze i zablokowano możliwość komentowania?
Rano było około 40 a teraz nie ma żadnego. Czyżby zbyt dużo prawdziwych i negatywnych się pojawiło przed wyborami???
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
oko
-8 # oko 2019-05-18 19:21
mylisz się wyborco, nie chodzi o wybory tylko o dobro nieświadomych, głupich i nie znających prawa komentujących. A jeszcze parę miesięcy temu PO mówiło"stop mowie nienawiści", a teraz sami widzicie.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Darter
+10 # Darter 2019-05-18 13:40
Dlaczego pod artykułem o wizycie Dudiego nie ma juz żadnych komentarzy?
Co za tym stoi?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
oko
-9 # oko 2019-05-18 19:06
jakbyś myślał, to byś wiedział, że to dla dobra komentujących, bo chyba regulaminu nie czytali,
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Głupi komentator
+6 # Głupi komentator 2019-05-18 20:35
Niektórzy czytali i nikogo nie obrażają, nie używają słów obelżywych, nie rozpowszechniaj ą treści zabronionych itd itp, co najwyżej krytykują, co chyba jeszcze nie jest niezgodne z prawem, ale ich wpisy skoro są usuwane to pewnie podpadają pod pkt 4 regulaminu, pod który to punkt redakcja może podciągnąć co sobie zechce.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
ucho
+9 # ucho 2019-05-19 10:36
Cenzura, dla dobra maluczkich, nieświadomych, głupich i nie znających prawa komentujących.
Jak za komuny.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Ama
+12 # Ama 2019-05-18 13:45
Czyżby komuś się nie spodobały pewne komentarze pod artykułem o wizycie Prezydenta. Przyszedł "prikaz" żeby usunąć i zablokować. ŻENADA
To świadczy tylko o tym, że nie ma odwagi zmierzyć się z negatywnymi ocenami kierowanymi przez innych.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
oko
-12 # oko 2019-05-18 19:16
a co tam miało komuś się podobać?, Wstyd że pokazaliście tak niski poziom inteligencji, szanowni przedstawiciele opozycji totalnej."
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Orest
+9 # Orest 2019-05-18 18:30
Proszę bardzo .No i nie trzeba było długo czekac

Mamy cenzurę i państwo policyjne strzeżenie paragrafami etc

Marzenia zjednoczonej prawicy się spełniają.......

oby spełnił się ten czarny sen którego pierwsze jaskółki już mamy, a mianowicie sondaże które lecą na łeb na szyje

Za chwile będzie troszkę więcej spokoju i normalności.

Czego Państwu i sobie życzę
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Rozum
-12 # Rozum 2019-05-18 19:01
rozumiem walkę o głosy wyborców, ale kosztem autorytetu Prezydenta, jak wybierzecie swojego, chcielibyście aby anonimowa ktoś go obrażał? Zastanawiające jest też to,ze wyborcy PIS na tym portalu nie dopuszczają się takich komentarzy. pamiętacie jak Premier TUSK przyjechał do naszego powiatu, hejtu nie było wcale. Wniosek taki. Za mowę nienawiści odpowiada opozycja, która nie umie zachować się jak należy. WSTYD, WSTYD, WSTYD
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
maria
+8 # maria 2019-05-18 20:30
Cytuję Rozum:
rozumiem walkę o głosy wyborców, ale kosztem autorytetu Prezydenta, jak wybierzecie swojego, chcielibyście aby anonimowa ktoś go obrażał? Zastanawiające jest też to,ze wyborcy PIS na tym portalu nie dopuszczają się takich komentarzy. pamiętacie jak Premier TUSK przyjechał do naszego powiatu, hejtu nie było wcale. Wniosek taki. Za mowę nienawiści odpowiada opozycja, która nie umie zachować się jak należy. WSTYD, WSTYD, WSTYD

Wyznawca stwierdzenia , że białe jest czarne , a czarne białe ?
Wstydu to Ty nie masz pisząc głupoty ! Uważasz , że kto , jak nie wyborcy PIS-u w komentarzach pluli jadem i nienawiścią !
Przypomnieć ?
Ten nick zapisz w miejscu , gdzie normalni ludzie mają to , by się nim posługiwać .
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Rozum
-8 # Rozum 2019-05-18 21:13
takie ładne imię a jątrzy dalej, kto pluł i na kogo? nie kłam.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Racja
+1 # Racja 2019-05-18 23:14
na konkurencyjnym lubaczowskim portalu nie ma prawie żadnych komentarzy tam zwolennicy prawicy nie hejtują, przecież wiadomo, dlaczego tak jest.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Zdzich
+1 # Zdzich 2019-05-21 00:59
Dlaczego łżesz?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
ABC
0 # ABC 2019-05-18 21:21
Witamy serdecznie Pana Prezydenta może On przynajmniej coś uczyni w sprawie naszych dróg, Jarosław - Oleszyce. I innych.....
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
robo
+3 # robo 2019-05-18 22:49
Cytuję ABC:
Witamy serdecznie Pana Prezydenta może On przynajmniej coś uczyni w sprawie naszych dróg, Jarosław - Oleszyce. I innych.....


A ja oczekuje gruszek na wierzbie
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
xx
+7 # xx 2019-05-19 06:50
Cytuję ABC:
Witamy serdecznie Pana Prezydenta może On przynajmniej coś uczyni w sprawie naszych dróg, Jarosław - Oleszyce. I innych.....


PiS interesuje tylko droga do... wladzy
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Ram
-12 # Ram 2019-05-19 08:30
Droga do władzy to nie to samo co droga do koryta żeby się napaść nachapać naładować brzuchy i kieszenie na co liczą platfusy buraki nowośmieszni lewucha i reszta odpadów.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Głupi komentator
+4 # Głupi komentator 2019-05-19 09:36
Przyszedł i tu jeden z tych, przez których zlikwidowano komentarze pod artykułem o wizycie Prezydenta. A tacy, o których piszesz są w każdej partii, taka ludzka natura, Skoki, Getback, KNF, PCK, nie wspominając o gigantycznych zarobkach w NBP czy państwowych spółkach. Może tego nachapywania się jest mniej niż za poprzedników, ale to tylko zasługa Prezesa, który rządzi w partii twardą ręką.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
PRM
-8 # PRM 2019-05-19 13:14
Zamknięto komentarze bo paru kretynów pozbawionych zahamowań obrażało Prezydenta. Ale tobie to się podobało a raziło cię jeśli ktoś im nawtykał. Typowa logika kalego koderasty.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Głupi komentator
+8 # Głupi komentator 2019-05-19 18:20
Jak się coś wytknie PiSowi to zaraz się jest koderastą? Kto nie z nami ten wróg? Wcale mi się nie podobało obrażanie Prezydenta, ani byłych prezydentów, co też miało miejsce, ani nawtykiwanie kretynom takim samym językiem, bo to takie samo kretyństwo. Był wywiad z T. Pamułą, a pod nim kilka durnych komentarzy, które szybko redakcja usunęła i dobrze zrobiła. Tak też powinna była zrobić pod artykułem o wizycie Prezydenta. Nie byłoby wtedy ani chamstwa ani oskarżeń o cenzurę.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
xx
+7 # xx 2019-05-19 10:25
Cytuję Ram:
Droga do władzy to nie to samo co droga do koryta żeby się napaść nachapać naładować brzuchy i kieszenie na co liczą platfusy buraki nowośmieszni lewucha i reszta odpadów.


Uzyłem okreslenia 'wladza" bo jestem dobrze wychowany w przeciewieństwi e do ciebie gdzie tylko inwektywy, jak i propagandowe wiesci z TVP info głosisz
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Ama
-3 # Ama 2019-05-18 22:30
Gratulujemy rocznicy podpisania partnerstwa miast, bo tego dotyczy artykuł. Pan prezydent ma prawo odwiedzać każde miasto.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Wij
+15 # Wij 2019-05-19 05:59
Partnerstwo polega na imprezowaniu samorządowców za darmoche to jest cały sens!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
my
+9 # my 2019-05-19 09:25
c o zobilo pis dla naszego miasta
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
y
-12 # y 2019-05-19 09:28
A Ty co zrobiles nie robie jeden??? Huja...
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Ras
+11 # Ras 2019-05-19 12:02
Cytuję y:
A Ty co zrobiles nie robie jeden??? Huja...Macie swój poziom .... żenada.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
PIS/PO
+12 # PIS/PO 2019-05-19 13:08
www.wiocha.pl/1550390,Pis-PO

Dajemy się wszyscy robić w balona już 20 lat. Pora to zmienić!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
ABC
+7 # ABC 2019-05-19 22:04
Chyba dłużej nas mamią niż 20 lat. Tylko dzielą naród tak aby się kłócił. Tak jak możemy to zaobserwować w komentarzach.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

Nie obrażaj, nie używaj przekleństw i nie pomawiaj. To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to.

Ostatnio dodane

Najbliższe wydarzenia

Na sygnale

Ostatnio dodane

W obiektywie

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKT |                                                               

ZLUBACZOWA.PL to blog informacyjny. Właściciel nie jest związany z żadnym wydawnictwem.