Dofinansowanie z ARiMR dla właścicieli lasów. Nabór wniosków od 2 maja


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że właściciele lasów prywatnych mogą ubiegać się o pomoc na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wnioski będą przyjmowane od 2 maja.

Nowy rodzaj pomocy uruchamiany w ramach PROW 2014-2020 ma na celu wsparcie inwestycji przyczyniających się do przekształcenia niekorzystnej struktury drzewostanów na drzewostan zbliżony do naturalnego lub półnaturalnego. Pomocą objęte są prywatne lasy w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha. Wysokość dofinansowania zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, w których ma być realizowana.

Pomoc przyznawana jest właścicielowi lasu - osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Aby otrzymać dofinansowanie wnioskodawca powinien mieć nadany numer identyfikacyjny. Wymagane jest również zobowiązanie do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska, sporządzonym przez nadleśniczego.

Szczegóły można uzyskać w lubaczowskim biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: