ZLUBACZOWA.PL - Informacje z Lubaczowa, powiatu lubaczowskiego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina o obowiązkowych kontrolach budynków mieszkalnych

W ramach okresowego przeglądu budynku powinniśmy także co roku wzywać kominiarza fot. pxhere.com
W ramach okresowego przeglądu budynku powinniśmy także co roku wzywać kominiarza fot. pxhere.com

W ramach okresowego przeglądu budynku powinniśmy także co roku wzywać kominiarza fot. pxhere.com

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przypomina, że właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych zobowiązani są do przeprowadzenia kontroli okresowej budynków mieszkalnych w porze wiosennej!

Mając na uwadze nadejście wiosny, przypominam właścicielom i zarządcom budynków mieszkalnych o ciążących na nich obowiązkach przeprowadzania w porze wiosennej kontroli okresowej budynków mieszkalnych. Obowiązek przeprowadzenia kontroli okresowej w porze wiosennej wynika wprost z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych /Dz. U. Nr 74, poz. 836, z późniejszymi zmianami/, wydanego na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późniejszymi zmianami/.
Zakres i częstotliwość kontroli okresowych określa art.  62 ww. ustawy, który w cytowanych niżej ustępach stanowi, że:
1.  Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
1a.  W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
2.  Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych
4.  Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5-6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
5.  Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
6.  Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:
1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych;
2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.
Art.  64 ww. ustawy stanowi, że właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego nie obejmuje właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Naruszenie przepisów prawa budowlanego (ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane):
Art.  91a.  Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Art.  92.  1.  Kto:
2) nie spełnia, określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska,
3) utrudnia, określone ustawą, czynności organów administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego,
podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny.
Art.  93.  Kto:
8) nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a,
9) nie spełnia, określonych w art. 63 ust. 1 lub art. 64 ust. 1 i 3, obowiązków przechowywania dokumentów, związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego,
10) nie udziela informacji lub nie udostępnia dokumentów, o których mowa w art. 81c ust. 1, żądanych przez organ nadzoru budowlanego, związanych z prowadzeniem robót budowlanych, przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania lub jego utrzymaniem,
podlega karze grzywny.

Stanisław Różycki
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


Komentarze   

!
-8 # ! 2019-03-28 13:31
[wulgaryzm]nie. Kasy szukaja frajerzy!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Zbiszek
-2 # Zbiszek 2019-03-28 20:40
Niestety ale tak powinno być. Raz na rok to nic strasznego. Ja o tym nie pamiętałem ale wiem że to konieczne.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Jacek
-3 # Jacek 2019-03-29 07:18
Czyli każdy, kto posiada dom musi założyć książkę obiektu i wydawać co roku od 500 do 1000 zł na badania?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Tomo
+1 # Tomo 2019-03-29 17:46
Czytanie ze zrozumieniem boli.

2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Badanie sprawności przewodów spalinowych, instalacji elektrycznych, gazowych jest bardzo ważne dla naszego bezpieczeństwa.
Niektóre zakłady ubezpieczeń mogą wydać decyzję odmowną wypłaty odszkodowania za brak przeglądów przewodów spalinowych, gazowych czy elektrycznych, jeżeli stan ww miał wpływ na powstanie szkody.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Ama
-1 # Ama 2019-03-29 08:16
A gdzie dotychczas był nadzór budowlany, przez tyle lat spał. Po wyborach znowu usną.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
kllio
0 # kllio 2019-03-29 22:46
ludzie mieszkają w domach nie oddanych do użytku, bo nie płacą min. podatku a lubaczowski INB nie jeździ nie sprawdza nie kontroluje,bo po co .
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
piku
+1 # piku 2019-03-29 22:49
zmienić kierownictwo INB a będzie więcej wykazywanych uchybień
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
jb
+1 # jb 2019-03-30 13:38
rozwiązać NADZÓR ze względu na podejście do ludzi i ich traktowanie
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

Nie obrażaj, nie używaj przekleństw i nie pomawiaj. To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to.

Ostatnio dodane

Najbliższe wydarzenia

Na sygnale

Ostatnio dodane

W obiektywie

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKT |                                                               

ZLUBACZOWA.PL to blog informacyjny. Właściciel nie jest związany z żadnym wydawnictwem.