Ograniczenia tonażu na drogach powiatowych


Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie wprowadza ograniczenia nośności do 10 ton na drogach powiatowych w celu ich ochrony przed nadmiernym zniszczeniem w związku z roztopami wiosennymi na okres około 3 miesięcy.

Ograniczenia będą wprowadzane sukcesywnie wg potrzeb w zależności od stanu nawierzchni dróg oraz warunków atmosferycznych i nie dotyczą pojazdów regularnej komunikacji autobusowej, dowozu dzieci do szkół oraz jednostek ratownictwa.

Informacje o ograniczeniach można uzyskać pod nr. tel. 16 632 99 90.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: