ZLUBACZOWA.PL - Informacje z Lubaczowa, powiatu lubaczowskiego

Kwalifikacja wojskowa 2019. Kiedy się rozpocznie, kto musi się stawić?

fot. archiwum
fot. archiwum

fot. archiwum

W kraju rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na 2019 rok. W powiecie lubaczowskim potrwa ona od 25 lutego do 14 marca.

Mieszkańcy powiatu lubaczowskiego, którzy urodzili się w 2000 roku będą musieli stawić się w lutym przed komisją, która przydzieli im kategorię odpowiadającą ich zdolności do czynnej służby wojskowej.

Na terenie powiatu lubaczowskiego kwalifikacja wojskowa potrwa od 25 lutego do 14 marca. Komisja będzie mieścić się w w budynku Domu Dziennej Opieki przy ul. Kościuszki 2.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. Mężczyźni urodzeni w 2000 roku;
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. Osoby urodzone w latach 1998 – 1999, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej slużby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. Kobiety urodzone w latach 1995 – 2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2017 poz. 944)
5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Obowiązkową służbę wojskową zawieszono w 2009 roku. Od tego momentu funkcjonuje armia zawodowa. Kwalifikacja wojskowa zastąpiła pobór. Zniesienie służby zasadniczej nie zniosło jednak obowiązku stawiania się przed Powiatową Komisją Lekarską, która będzie orzekała o zdolności do czynnej służby wojskowej.

Za niestawienie się do kwalifikacji grozi grzywna lub ograniczenie wolności. Celem kwalifikacji jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego osób podlegających kwalifikacji, pod kątem ich predyspozycji do ewentualnej służby wojskowej, które kończy się orzeczeniem kategorii zdolności (A, B, D lub E).

Źródło: zlubaczowa.pl, WKU Jarosław

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

Nie obrażaj, nie używaj przekleństw i nie pomawiaj. To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to.

Ostatnio dodane

Najbliższe wydarzenia

Na sygnale

Ostatnio dodane

W obiektywie

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKT |                                                               

ZLUBACZOWA.PL to blog informacyjny. Właściciel nie jest związany z żadnym wydawnictwem.