Wójt gminy Lubaczów apeluje do właścicieli psów, o przestrzeganie swoich obowiązków

fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

fot. pixabay.com

Wiesław Kapel w związku ze zmianami przepisów dotyczących utrzymywania psów zwrócił się do mieszkańców gminy Lubaczów właścicieli psów, o przestrzeganie swoich obowiązków, a zwłaszcza o nie wypuszczanie zwierząt poza teren ogrodzonej posesji bez opieki.

Poprzez stronę internetową Urzędu Gminy Lubaczów wójt gminy Lubaczów poinformował,  że w dniu 15 listopada 2018 r. weszły w życie zmiany odnośnie kar za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Dotychczasowe kary grzywny za nie zachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, wynoszące do 250 zł zostały zwiększone do kary grzywny do 1 000 złotych.  W skrajnych przypadkach za agresywnego psa, który "stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka", grzywna może wynieść do 5 000 zł lub nawet ograniczenie wolności.

Aby uniknąć kar Wiesław Kapel przypomina właścicielom psów o ciążących na nich obowiązkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa tj.:

- sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, a w szczególności nie pozostawianie ich bez dozoru jeżeli nie są uwiązane, nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym; utrzymywania ich na uwięzi, w kojcu lub ogrodzonej posesji,

- wyprowadzanie psów na smyczy, a w przypadku psów agresywnych w kagańcu, na tereny przeznaczone do użytku publicznego,

- usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe z miejsc publicznych,

- oznaczenie  wejścia na posesję, na której znajduje się pies, tabliczką ostrzegawczą o treści „Uwaga pies” lub podobnej.

Nie dostosowanie się do w/w przepisów skutkuje skierowaniem na Policję wniosku o ukaranie mandatem karnym właściciela psa.

Gorąco apeluję do właścicieli psów, o przestrzeganie swoich obowiązków, a zwłaszcza o nie wypuszczanie zwierząt poza teren ogrodzonej posesji bez opieki. Niestosowanie się właścicieli psów do obowiązujących przepisów zagraża bezpieczeństwu mieszkańców gminy, szczególnie dzieciom.

Nie czekajmy aż wydarzy się tragedia. Pogryzienie przez psa wiąże się z długotrwałym i bolesnym leczeniem, a właściciel zwierzęcia zawsze ponosi pełną odpowiedzialność  i konsekwencje karne oraz finansowe. – apeluje wójt gminy Lubaczów

Źródło: zlubaczowa.pl, lubaczow.com.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: