500 tysięcy złotych na remont drogi w Nowym Siole. Wojewoda przyznała promesy

fot. rzeszow.uw.gov.pl
fot. rzeszow.uw.gov.pl

fot. rzeszow.uw.gov.pl

14,6 mln zł trafi do podkarpackich samorządów na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz zabezpieczenia osuwisk. W czwartek (04.10) wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła samorządowcom promesy wydane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Na dofinansowanie może liczyć gmina Cieszanów.

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2010-2017. Dzięki nim zostanie przywrócona bądź przebudowana, uszkodzona w wyniku działania zjawisk noszących znamiona klęsk żywiołowych, infrastruktura komunalna.

W sumie w październiku br. podkarpaccy samorządowcy otrzymają od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy na łączną kwotę ponad 23 mln zł na realizację 85 zadań. Wraz z wymienionymi środkami, w roku bieżącym do jednostek samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego trafiło ponad 150 mln zł na 467 zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej (w tym na przeciwdziałanie ruchom osuwiskowym i usuwanie ich skutków).

– Bardzo się cieszę, że kolejne środki trafią do podkarpackich samorządów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W tym roku łączna kwota przyznanych dotacji jest rekordowa – podkreśliła wojewoda Ewa Leniart podczas spotkania z przedstawicielami samorządów.

W powiecie lubaczowskim promesę w wysokości 520 tys. złotych otrzymała gmina Cieszanów na przebudowę drogi w Nowym Siole na odcinku Smereczyna - Gajówka w km 0+000 - 0+875.

Źródło: rzeszow.uw.gov.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: