Będzie termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Kopernika w Lubaczowie

fot. lubaczow.pl
fot. lubaczow.pl

fot. lubaczow.pl

Miasto Lubaczów otrzymało dofinansowanie w kwocie niemal 600 tys. zł na termomodernizację budynku przychodni przy ul. Kopernika.

Dotychczasowy stan techniczny i energetyczny budynku jest dalece niezadowalający. Budynek wykazuje znaczne straty energii cieplnej, co spowodowane jest nieocieplonymi ścianami i stropodachem oraz nieefektywną instalacją centralnego ogrzewania. Przedsięwzięcie polegać będzie na termomodernizacji budynku obejmującej docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropodachu wentylowanego, częściowej wymianie pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacji instalacji grzewczej.

Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia, konkurs nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-003/18. Nasz wniosek znalazł się na 17 miejscu listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały dofinansowanie ze środków RPO WP. Wartość ogółem projektu: 864 259,36 zł w tym wartość otrzymanego dofinansowania: 597 252,39 zł. – informuje Urząd Miejski w Lubaczowie

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 721,49 GJ/rok. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [KWh/rok] (CI 32) 220 460,00 KWh/rok.

Źródło: lubaczow.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: