Kto zostanie dyrektorem DPSu w Krowicy Lasowej?


Wójt Gminy Lubaczów ogłosił właśnie nabór kandydatów na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej.

Stanowisko dyrektora DPSu w Krowicy Lasowej mogą objąć osoby, które m.in. posiadają wyższe wykształcenie drugiego stopnia, posiadają co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż w pomocy społecznej oraz posiadają specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Kandydat powinien również przedstawić komisji swoją wizję działalności i rozwoju Domu Pomocy Społecznej oraz potwierdzić umiejętność kierowania jednostką i zarządzania zasobami ludzkimi.

CV należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lubaczów pok. nr 4, ul. Jasna 1 w zamkniętych kopertach do dnia 28.05.2018r. do godz. 15:00 lub pocztą, listem poleconym, na adres Urzędu.

Przypomnijmy, że Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej powstał w budynku po byłej szkole podstawowej. Przebudowa obiektu  rozpoczęła się w ubiegłym roku. DPS ma na celu zapewnienie profesjonalnej opieki medycznej dla przyszłych 28 pensjonariuszy, którzy znajdą tutaj warunki do spokojnego, bezpiecznego i godnego życia. Przyszli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, będą mieli do swojej dyspozycji 12 przestronnych pokoi dwu i trzyosobowych, każdy z osobnym węzłem sanitarnym oraz sale do zajęć ruchowych i prowadzenia warsztatów.

Na początku maja DPS odwiedzili: Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk oraz posłanka Anną Schmidt-Rodziewicz.

Inwestycja kosztowała ponad 3,5 mln złotych, z czego 2.3 zł to środki pozyskane ze źródeł unijnych. Dzięki staraniom posłanki Prawa i Sprawiedliwości Anny Schmidt-Rodziewicz udało się pozyskać także 600 tys. złotych z budżetu państwa. Prawie 600 tys.  zainwestowała gmina Lubaczów.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: