ZLUBACZOWA.PL - Informacje z Lubaczowa, powiatu lubaczowskiego

Małe gospodarstwa rolne – siłą podkarpackiego rolnictwa


Około 200 osób uczestniczyło w konferencji pt. „Małe gospodarstwa rolne – siłą podkarpackiego rolnictwa”, zorganizowanej 29 stycznia br. w Rzeszowie przez Podkarpacki Oddział ARiMR wspólnie z  Wydziałem Biologiczno – Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Główny cel konferencji to wskazanie możliwości rozwoju małych gospodarstw rolnych, które dominują w województwie podkarpackim. Według GUS w 2016 roku działało tu ok. 115 tys. gospodarstw, których powierzchnia nie przekraczała 10 ha. Duże rozdrobnienie sprawia, że rolnikom z tego województwa trudniej jest konkurować na rynku. Stąd konieczność informowania i zachęcania ich do udziału w programach, skierowanych właśnie do małych gospodarstw, które dzięki dotacjom mają szansę podnieść efektywność i rentowność, przez co staną się bardziej konkurencyjne.

Podczas konferencji prelegenci wskazywali możliwości, jakie stwarzają nowe planowane uregulowania, ułatwiające dostęp do unijnych dotacji,  przedstawiali przykłady dobrych praktyk  i sposoby ich wsparcia instrumentami unijnymi w ramach PROW 2014-2020.

Najbardziej oczekiwany przez rolników z Podkarpacia jest program dot. restrukturyzacji małych gospodarstw rolnych. Obecni na konferencji zainteresowani byli zwłaszcza zmianami, przygotowywanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które mają zwiększyć dostępność tego programu i ułatwić pozyskiwanie dotacji.

Tematyka konferencji nie była przypadkowa. Priorytety w roku 2018 w sposób szczególny koncentrują się na wspieraniu rozwoju i poprawy efektywności małych, rodzinnych gospodarstw, do których kierowany jest strumień pomocy finansowej w  ramach operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych” wdrażanej w ramach  PROW 2014-2020.

Podczas konferencji Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR Teresa Pamuła scharakteryzowała specyfikę i problemy podkarpackiego rolnictwa, jakim jest m.in. duże rozdrobnienie agrarne. Poruszyła kwestię wspierania rozwoju małych gospo­darstw rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Zdefiniowała pojęcie małego gospodarstwa jako podmiotu o wielkości ekonomicznej (SO) mniejszej niż 10 tys. euro.  Wskazała również na formy pomocy i wsparcia dla małych gospodarstw rolnych, jakiego udziela sektorowi rolniczemu ARiMR. Podkreśliła znaczenie i wagę wsparcia w ramach działania 6.3 „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, które stanowi swoiste „tchnienie życia” w małe gospodarstwa dotąd skazane na nierentowność i upadek.

Z kolei Prezes ARIMR Maria Fajger Zaznaczyła, że z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Agencja przeprowadziła łącznie 63 nabory wniosków o pomoc, a 29 odbyło się w 2017 roku. Do rolników w ramach PROW 2014 - 2020 trafiło 9 mld zł wsparcia, a z tej kwoty 4 mld przekazane zostały w minionym roku. Maria Fajger nakreśliła również priorytety ARiMR na 2018 r. Najważniejsze zadanie dotyczy naboru wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich oraz omówiła nowy harmonogram naboru wniosków w 2018 roku.

W ocenie organizatorów, konferencja spełniła oczekiwania uczestników, czego wyrazem był liczny udział zarówno rolników jak i instytucji okołorolniczych. 

893.jpg2549.jpg3390.jpg4236.jpg5154.jpg6139.jpg

Materiały nadesłane

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

Nie obrażaj, nie używaj przekleństw i nie pomawiaj. To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to.

Ostatnio dodane

Najbliższe wydarzenia

Na sygnale

Ostatnio dodane

W obiektywie

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKT |                                                               

ZLUBACZOWA.PL to blog informacyjny. Właściciel nie jest związany z żadnym wydawnictwem.