Gmina Lubaczów: Segregujesz śmieci? Sprawdzą to urzędnicy

fot. wikipedia.org
fot. wikipedia.org

fot. wikipedia.org

Gmina Lubaczów informuje, że w związku ze zgłaszanymi przez firmy odbierające odpady komunalne nieprawidłowościami związanymi z prowadzeniem w gospodarstwach i nieruchomościach niezamieszkałych selektywnej zbiórki odpadów, prowadzone będą działania kontrolne właścicieli nieruchomości /osoby fizyczne, przedsiębiorcy/ w zakresie przestrzegania jej zasad.

 Czynności te odbywać się będą losowo, bez uprzedniego zawiadomienia i obejmować będą:

  1. Sprawdzenie zawartości pojemników na odpady komunalne zmieszane, pod kątem występowania w nich surowców wtórnych /tworzyw sztucznych, makulatury, szkła, odpadów niebezpiecznych itd./, czyli tych odpadów, które należy segregować zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubaczów. Pojemnik właściciela nieruchomości, który zadeklarował selektywne zbieranie odpadów, a nie wywiązuje się z tego obowiązku zostanie oznaczony nakleją z napisem „SEGREGUJ ODPADY”.
  2. Sprawdzenie zawartość worków przeznaczonych do zbieranie surowców wtórnych, pod kątem występowania w nich zmieszanych odpadów komunalnych. Worki, w których pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta stwierdzą obecność odpadów nienadających się do recyklingu, zostaną opatrzone naklejką „ZŁA SEGREGACJA”. Worki te zostaną odebrane od właściciela posesji jako zmieszane odpady komunalne w najbliższym, określonym w harmonogramie terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych.

Informacja o oznaczeniu pojemników i /lub/ worków zostanie przekazana do Urzędu Gminy Lubaczów drogą e-mailową. Kontrola ma na celu weryfikację rzetelnej segregacji „u źródła”, oraz wyeliminowanie nieuczciwych zachowań właścicieli nieruchomości, którzy deklarując zbieranie odpadów w sposób selektywny tego obowiązku nie realizują. W takich przypadkach właściciele nieruchomości zostaną wezwani do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłacanie stawek jak dla odpadów zmieszanych

Stawki opłaty obowiązujące na terenie gminy Lubaczów

 

Zmieszane

selektywne

Gospodarstwa jednoosobowe

20

8

Gospodarstwa wieloosobowe

38

16

30 l

10

6

60 l

15

9

120 l

38

19,90

240 l

50

30

1100 l

210

105

KP-7

800

450

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: