80. rocznica deportacji Polaków na Sybir. Uroczystości w Dachnowie [PROGRAM]

Sybiracy z Dachnowa podczas uroczystości z okazji 100. lecia odzyskania Niepodległości fot. archiwum zlubaczowa.pl
Sybiracy z Dachnowa podczas uroczystości z okazji 100. lecia odzyskania Niepodległości fot. archiwum zlubaczowa.pl

Sybiracy z Dachnowa podczas uroczystości z okazji 100. lecia odzyskania Niepodległości fot. archiwum zlubaczowa.pl

Zbliża się 80. rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir. 10 lutego 1940r. ponad 140 tys. obywateli Polski, którzy znaleźli się w radzieckiej strefie okupacyjnej zostało deportowanych w głąb Związku Sowieckiego. W najbliższą niedzielę w Dachnowie odbędą się uroczystości rocznicowe upamiętniające tragiczne wydarzenia z lutego 1940r.

Kolonia Hrynków w Dachnowie powstała podczas parcelacji majątku Sapiehów w latach 30 XX wieku. Sprowadzający się tu Polscy osadnicy mieli rozpocząć nowe, lepsze życie. Jednak ich plany pokrzyżowała wojna, a dwa mocarstwa podzieliły Polskę pomiędzy siebie. Wkrótce tuż pod Dachnowem najeźdźcy wyznaczyli swoje granice. W dawnym folwarku Hrynków zagościli sowieccy żołnierze. Tymczasem w Moskwie zapadły decyzje dotyczące przymusowych przesiedleń, miała to być nie tylko możliwość wykorzystania tysięcy osób jako bezpłatnej siły roboczej, ale równie element walki z wrogami politycznymi.

Wszystkie deportacje były realizowane według imiennych spisów, opracowanych przez funkcjonariuszy NKWD przy współpracy miejscowych komunistów. W Dachnowie był to deputowany do Zgromadzenia Zachodniej Ukrainy Iwan Stadnik. Przygotowania do deportacji trzymano w ścisłej tajemnicy. Represje miały dotyczyć głównie rodzin wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolei oraz Polskich osadników. W trzech deportacjach w 1940 roku zesłano łącznie ok. 700 osób z całego powiatu lubaczowskiego. W Dachnowie pierwszą zsyłką objęto ponad 170 osób.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: