Dbają o pamięć Polski i Polaków na Ukrainie

fot. lubaczow.com.pl
fot. lubaczow.com.pl

fot. lubaczow.com.pl

We wtorek (15.01), w restauracji Mikroklimat w Lubaczowie odbyło się spotkanie opłatkowe członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Lubaczowie.

Uroczystość, w której udział wzięli inicjator utworzenia TMLiKPW na Ziemi Lubaczowskiej oddziału Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel, ks. kanonik Andrzej Stopyra Dziekan dekanatu Lubaczów., Starosta Powiatu Lubaczowskiego Zenon Swatek, Burmistrz Miasta Lubaczowa Krzysztof Szpyt, a także Marta Tabaczek Zastępca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie było okazją do podzielenia się opłatkiem, złożenia sobie życzeń noworocznych a także do podsumowania dotychczasowych działań.

W trakcie spotkanie Wójt Gminy Lubaczów podziękował członkom Towarzystwa za współpracę i zaangażowanie w ratowanie polskiego dziedzictwa kulturowego na Kresach poprzez udział w zbiórce publicznej prowadzonej podczas Festiwalu Dziedzictwa Kresów na rzecz odbudowy kościoła pw. św. Józefa w Hruszowie oraz porządkowanie polskich grobów na cmentarzu w Niemirowie. Wójt wyraził także wdzięczność za aktywność Towarzystwa w propagowaniu wiedzy i utrwalaniu pamięci o Dawnych Wschodnich Ziemiach Rzeczypospolitej. W dalszej części swojego wystąpienia Wójt mówił o tym, co dotychczas zostało zrobione przez Gminę Lubaczów we współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczno - Gospodarczym Gminy Lubaczów na rzecz ratowania i ochrony pamiątek przeszłości Niemirowa i Hruszowa na Ukrainie.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach dzięki m.in. dofinansowaniom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają prace związane z odbudową kościoła pw. św. Józefa w Hruszowie.  Ważną rolę w działaniach podejmowanych przez Gminę Lubaczów i Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i materialnego dawnych Kresów odgrywa również współpraca z Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. Dzięki środkom finansowym otrzymanym od instytucji odrestaurowano pomnik  Jana III Sobieskiego w łazienkach Niemirowskich.

fot. lubaczow.com.pl
fot. lubaczow.com.pl

fot. lubaczow.com.pl

fot. lubaczow.com.pl
fot. lubaczow.com.pl

fot. lubaczow.com.pl

Kolejnym krokiem Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych Gminy Lubaczów w kierunku ratowania i ochrony kultury materialnej dawnych Kresów było złożenie w 2018 r. wniosku  do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rewitalizację w 2019 roku 2 charakterystycznych nagrobków w zabytkowej części cmentarza w Niemirowie. W miejscu tym prowadzone są również okresowe prace porządkowe, koordynowane przez Gminę Lubaczów.

fot. lubaczow.com.pl
fot. lubaczow.com.pl

fot. lubaczow.com.pl

Zrealizowanie podjętych działań było możliwe dzięki otrzymanym dotacjom, funduszom zebranym podczas zbiórek publicznych, środkom finansowym przekazanym z 1 % podatku oraz środkom własnym Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów dlatego, stowarzyszenie zwraca się z prośba o wsparcie finansowe:

Pieniądze można wpłacać na konto: Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych Gminy Lubaczów 48 9101 0003 2001 0012 2018 0001.

Można także przekazać 1% podatku na dalsze prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy polskich pamiątkach historii w Hruszowie i Niemirowie. nr KRS: 0000275980”

Kresy nie istnieją dziś geograficznie, ale wciąż żyją w sercach ich mieszkańców oraz pamięci po przodkach wywodzących się z tych terenów. Materialna i niematerialna spuścizna, którą po sobie pozostawili nie pozwala o nich zapomnieć, motywuje do działań na rzecz jej upowszechniania i promowania, aby nie była tylko echem przeszłości, ale żywą wartością dnia dzisiejszego i źródłem tożsamości. – tłumaczą przedstawiciele Stowarzyszenia

fot. lubaczow.com.pl
fot. lubaczow.com.pl

fot. lubaczow.com.pl

fot. lubaczow.com.pl
fot. lubaczow.com.pl

fot. lubaczow.com.pl

fot. lubaczow.com.pl
fot. lubaczow.com.pl

fot. lubaczow.com.pl

 

Źródło: lubaczow.com.pl, zlubaczowa.pl

 

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: