W Karolówce zostanie otwarty Park Niepodległościowy


W najbliższy piątek o godzinie 15:00 w Karolówce przy ul. Witosa mieszkańcy regionu zasadzą sto lip oraz zostanie odsłonięta ścieżka edukacyjna dotycząca historii miejsca oraz dróg odzyskania niepodległości.

W programie przewidziano odsłonięcie tablic informacyjnych z opisem historii miejsca oraz lokalnych bohaterów zasłużonych w odzyskaniu niepodległości, posadzenie pamiątkowych lip na 100-lecie odzyskania niepodległości, przemówienie okolicznościowe potomków Karola Sandera, Karola Baumana i Karola Świstowicza, a także żywą lekcję historii „Moi bohaterowie Karolowie” i poczęstunek.

Historia Karolówki sięga roku 1818. Pierwotnie nazywała się Burgau. Została założona na obszarze dóbr koronnych zarządzanych przez rząd Austrii. Liczyła około 20 gospodarstw. Mieszkańcy Burgau byli w przeważającej części niemieckimi osadnikami. Zajmowali się rolnictwem. Wieś powstała obok istniejącego już Młodowa zamieszkiwanego przez ludność Ruską wyznania prawosławnego.

5 stycznia 1938 roku mieszkańcy ówczesnego Burgau wystąpili o zmianę nazwy niemieckiej na polską „Karolówka”. Nazwa powstała od imion trzech obywateli urodzonych w Burgau, którzy przyczynili się do sprawy niepodległości Polski: Karola Sandera, Karola Baumana i Karola Świstowicza. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych została zmieniona nazwa miejscowości z niemieckiej Burgau na polską Karolówka od 11 marca 1939.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA: