ZLUBACZOWA.PL - Informacje z Lubaczowa, powiatu lubaczowskiego

Burmistrz Lubaczowa ogłosił konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

fot. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie
fot. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie

fot. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie

Burmistrz Lubaczowa Krzysztof Szpyt ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie. Funkcję dyrektora pełni obecnie Piotr Salik.

Konkurs jest ogłoszony w związku, z tym, że dobiega końca pierwsza kadencja obecnego dyrektora Piotra Salika.  O stanowisko może ubiegać się osoba, która spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora, tj:

 1. posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogicznie i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej;
 3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 5. uzyskała:
  • a. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,
  • b. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo,
  • c. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
  • - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 a ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
 6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 8. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku — Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz.1168 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,
 9. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ;
 10. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 11. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.);
 12. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.).
 13. złożyła oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do właściwej dla miejsca zamieszkania siedziby kuratorium oświaty – zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.z 2017r. poz.2186 z późn. zm);

Piotr Salik stanowisko objął we wrześniu 2014 roku.

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


Komentarze   

Glebsze rowy!
-5 # Glebsze rowy! 2019-03-21 10:40
A co to sie stało z Salikiem? Czyzby nie byl z PISu?
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Ali
-2 # Ali 2019-03-21 16:14
Polaczek cebulaczek
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Do wiadomosci
-2 # Do wiadomosci 2019-03-22 06:54
Po pierwsze jest kadencyjność dyrektorów placówek oświatowych. Po drugie PiS nie ma tu nic do gadania.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Jaś
+11 # Jaś 2019-03-21 13:37
Słyszałeś coś o kadencyjności na takich stanowiskach? Więc nie pisz pierduł.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
ktoś
+4 # ktoś 2019-03-21 14:46
Wystarczyło przeczytać trzy zdania artykułu, ale niektórzy tylko nagłówek zobaczą i już pożywkę mają.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
PINOKIO
+2 # PINOKIO 2019-03-22 07:41
Cytuję ktoś:
Wystarczyło przeczytać trzy zdania artykułu, ale niektórzy tylko nagłówek zobaczą i już pożywkę mają.

Niektórych czytanie męczy ha ha ha
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
mieszkaniectosięi
+1 # mieszkaniectosięi 2019-03-22 09:38
Pan Salik sprawdził się jest najlepszym gospodarzem spośród wszystkich byłych dyrektorów wystarczy wejść do budynku aby to stwistwierdzić. Gdybym miała możliwość dostałby punkt ode mnie i moich bliskich
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
jott
0 # jott 2019-03-22 11:53
dostałby punkt od swojego pachołka
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
Luk
0 # Luk 2019-03-23 06:19
A kiedy zostanie ogłoszony konkurs na nowego dyrektora szkoły w Rudzie Różanieckiej??
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi
MARIA
0 # MARIA 2019-09-18 20:22
DUŻO ROŻNYCH RZECZY NIE TAK . BRAK DYSCYPLINY I ZAŻYŁOŚCI JAK W MAŁŻEŃSTWIE
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | | Zgłoś administratorowi

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

Nie obrażaj, nie używaj przekleństw i nie pomawiaj. To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to.

Ostatnio dodane

Najbliższe wydarzenia

Na sygnale

Ostatnio dodane

W obiektywie

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKT |                                                               

ZLUBACZOWA.PL to blog informacyjny. Właściciel nie jest związany z żadnym wydawnictwem.